Priser

Leje af Skovens Forsamlingshus

Grundet de stigende energipriser har bestyrelsen i Skovens forsamlingshus været nødsaget til at sætte leje af huset op med 500 kr. pr udlejning.

 Stigende træder i kraft for udlejninger der bliver booket fra 1. oktober 2022 og fremadrettet.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Skovens forsamlingshus

Der er flere muligheder for at leje Huset:


– Hele huset i 1 døgn

Fra kl. 10.00 om morgenen til kl. 09.00 næste dag.

Leje 3.500 kr. + depositum 1.000 kr.


– Hele huset i en hel weekend

Fra lørdag morgen kl. 10.00 til mandag kl. 10.00

Leje 4.500 kr. + depositum 1.500 kr.

– Kun verandaen på hverdage

Til fx. møder af max. 3 timers varighed.

Leje 500 kr. + depositum 300 kr.

Derefter betales 250 kr. pr. påbegyndt time.

Ved bestilling udfyldes og returneres lejekontrakten i underskrevet stand og depositum indbetales på Arbejdernes Landsbank Reg.nr. 5365 konto-nr. 0000 241 919, med angivelse af dato for leje af Huset.

Når beløbet er indbetalt og blanketten er afleveret til udlejer, er Huset reserveret den pågældende dato.

Selve lejen indbetales senest 4 uger før festen, med henvisning til dato for leje af Huset.

Ved mangelfuld oprydning og rengøring eller ved beskadiget service og køkkengrej, vil udgiften i den forbindelse blive mod-regnet i depositummet.

Andelsbeviser

Andelsbeviser – der gives 20% rabat på lejen til indehavere af andelsbeviser.

(Der gives kun 1 rabat pr. udlejning)