Husregler

Afholdelse af festen

Huset lejes ikke ud til ungdomsfester og personer under 25 år.

Huset er røgfri.

Ved leje af hele huset er der adgang fra kl. 10 på lejedagen.  Der kan dog være mulighed for at få adgang før, hvis huset er ledigt.

Nøglen afhentes efter aftale hos bestyreren.

I lejen er inkluderet:
Hele huset har plads til max. 150 personer.


Der må kun spilles musik for lukkede døre og vinduer. Borde og stole må ikke tages ud af huset.


Det er forbudt at overnatte i huset.

Der er udsugning i salen og stikkontakter i alle hjørner.
Bardisken i skænkestuen har flaskekøler.

Efter festen
Ved aflevering af huset skal lejeren sørge for, at bordene er tørret af, stolene sat op på bordene, gulvene støvsuges og tørres over.


På toiletterne skal håndvaske og toiletter rengøres og gulvene tørres over, skraldespande tømmes.
I køkkenet vaskes bordene, ovnene, køleskabet og komfurerne af. Gulvet vaskes.
Køkkenudstyret vaskes af og sættes på plads de angivne steder. Service og glas sættes på plads i skabene i skænkestuen.

Opvaskemaskine, køkkenmaskiner m.v. skal bruges efter den opsatte brugsanvisning og rengøres efter brug.


Affald skal sorteres, emballeres i plastposer og lægges i skraldespandene i gården.


Ødelagt service og bestik betales til genanskaffelsespris. Glas erstattes med 20 kr.


Ved mangelfuld oprydning og rengøring eller hvis service og køkkengrej ikke er sat korrekt på plads på hylder og i skuffer, vil der blive trukket i depositum.

Lejeren er ansvarlig for, at forsamlingshuset er låst under lejemålet, og udlejeren er ikke ansvarlig for lejerens ejendele i den periode.


Inventar, bygningsdele og udenoms arealer, der skades i udlejningsperioden, udbedres på lejers regning af udlejers håndværkere eller erstattes til dagspris. Dette gælder også tyveri og forsvundne genstande.

Bestyreren er kontaktperson ved tvivlsspørgsmål på mobil 81 72 78 32

Husk at medbringe
Viskestykker, køkkenruller, karklude og håndopvaskemiddel.
Stanniol, husholdningsfilm og emballage til ned pakning af madvarer.
Skraldeposer samt evt. klare affaldssække.
Duge.